زمین مسکونی ۱۸۰ متر در بهنمیرمازندران/بابلسر

قیمت:1,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۸۰متر مربع نام منطقه/خیابان:بهنمیر نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ