زمین مسکونیالبرز/کرج

قیمت:12,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۱۷متر مربع نام منطقه/خیابان:مشکین دشت نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ