زمین کشاورزی همراه با آب قوچانخراسان رضوی/قوچان

قیمت:1,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:شهر کهنه نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ