فروش باغ با فول امکانات در سرعیناردبیل/اردبیل

قیمت:4,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۵۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:اردبیل سرعین نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ