زمین نوشهرمازندران/نوشهر

قیمت:40,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:4000متر مربع نام منطقه/خیابان:کهنه سرا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ