زمین کشاورزی اشتهادرالبرز/اشتهارد

قیمت:1,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۷۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده اشتهارد بویین زهرا نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:منگوله دار