زمین کشاورزی البرزالبرز/نظرآباد

قیمت:12,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:6000متر مربع نام منطقه/خیابان:نظراباد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ