3 دانگ زمین شهرک مدرن داروپخشقزوین/البرز

قیمت:1,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:51متر مربع نام منطقه/خیابان:بلوار شهید سلیمانی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تفکیکی