فروش زمین ۵۰۹ متر ماسالگیلان/ماسال

قیمت:2,150,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۰۹متر مربع نام منطقه/خیابان:شاندرمن نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ