زمین کلنگی ۲۰۰ متری در اردبیلاردبیل/اردبیل

قیمت:1,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:اردبیل گلمغان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر