300 متر ابتداي بزرگراه شمالي كرج ( همت )قزوین/البرز

قیمت:1,800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٣٠٠متر مربع نام منطقه/خیابان:باغستان بيدار چشمه نوع کاربری:فاقد کاربری نوع سند:منگوله دار