زمین 400 متری شموشک گرگان چسبیده به جنگلگلستان/گرگان

قیمت:480,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:400متر مربع نام منطقه/خیابان:شموشک نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ