زمین باغی کرجالبرز/کرج

قیمت:2,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:762متر مربع نام منطقه/خیابان:سهیلیه نوع کاربری:سایر نوع سند:بنجاق