زمین با ویو بسیار زیبا در شرق مازندرانمازندران/نکا

قیمت:2,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۴۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده توریستی گردش گری قرمرض نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ