مزرعه پرورش ماهی قزل آلافیروز کوهتهران/فیروزکوه

قیمت:100,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:18000متر مربع نام منطقه/خیابان:نمرود نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ