500 متر زمین کشاورزی در خوراسگان اصفهاناصفهان/اصفهان

قیمت:2,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:500متر مربع نام منطقه/خیابان:خاتون آباد خوراسگان نوع کاربری:زراعی نوع سند:شش دانگ