یک هکتار باغ فندق و خانه باغ رودسرگیلان/رودسر

قیمت:3,500,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:اشکورات نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر