زمین مسکونی کشاورزی گیلان.سراوان رشتگیلان/رشت

قیمت:18,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۲۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده تهران نوع کاربری:مسکونی نوع سند:بنجاق