فروش زمین اصفهاناصفهان/اصفهان

قیمت:2,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:700متر مربع نام منطقه/خیابان:میمه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ