ویلا باغ کردکویگلستان/کردکوی

قیمت:4,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۷۵۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای سالیکنده نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ