زمین ۲۲۵۰ متر محدوده رامسرمازندران/رامسر

قیمت:80,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۲۲۵۰متر مربع نام منطقه/خیابان:ارباکله ، لرسانور نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ