زمین تجاری مسکونی آستاراگیلان/رضوانشهر

قیمت:28,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۰۰۰ مترمتر مربع نام منطقه/خیابان:پونل ،جاده ترانزیتی بین المللی رشت_آستارا نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ