زمین کشاورزی یزدیزد/یزد

قیمت:11,493,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:534متر مربع نام منطقه/خیابان:باسکول نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر