باغ در ملارد کرجتهران/ملارد

قیمت:10,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۵۰متر مربع نام منطقه/خیابان:صالح آباد نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر