1000 متر باغ 20 ساله در دماوندتهران/تهران

قیمت:3,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:دماوند نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر