۱۵۰۰۰متر باغ شیرازفارس/شیراز

قیمت:30,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۵۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:احمد آباد نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ