زمين با جواز ساخت در سياهكلآذربایجان شرقی/اسکو

قیمت:2,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٥٤٥متر مربع نام منطقه/خیابان:سياهكل به ديلمان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ