تکه ای از بهشت در املشگیلان/املش

قیمت:7,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2250متر مربع نام منطقه/خیابان:حومه نوع کاربری:مسکونی نوع سند:بنجاق