زمین دماوندتهران/دماوند

قیمت:3,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:ابسرد نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر