زمین مسكونى-باغى رودهنتهران/تهران

قیمت:13,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:٥٠٠متر مربع نام منطقه/خیابان:رودهن نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ