۴۹۰متر باغ پرتقال تامسون رودسرگیلان/رودسر

قیمت:1,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۹۰متر مربع نام منطقه/خیابان:چابکسر نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر