زمین در سراوان رشتگیلان/رشت

قیمت:2,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۴۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:سراوان نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ