زمین درجه یک ۹۰۰ متر در دماوندتهران/دماوند

قیمت:14,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:900متر مربع نام منطقه/خیابان:رینه واقع در جاده پلور نوع کاربری:سایر نوع سند:تک برگ