فروش گلخانه ۲۰۰۰هزار مترتهران/تهران

قیمت:3,500,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:ورامین نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:سایر