فروش زمین کشاورزی اصفهاناصفهان/اصفهان

قیمت:40,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:خاتون آباد خوراسگان نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:شش دانگ