فروش زمین در مهرشهر کرجالبرز/کرج

قیمت:12,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:600متر مربع نام منطقه/خیابان:بلوار ارم-ششم غربی نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر