زمین مسکونی قائم شهرمازندران/قائم‌شهر

قیمت:7,150,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1100متر مربع نام منطقه/خیابان:روستای قادیکلا نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ