زمین بزرگراه رشت انزلیگیلان/رشت

قیمت:16,800,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:چوکام نوع کاربری:تجاری نوع سند:سایر