۱۵۰ متر شرکت روبرو چارسو علادین موبایل تهرانتهران/تهران

قیمت:28,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:2000متر مربع نام منطقه/خیابان:خیابان جمهوری مابین پل حافظ و سی تیر روبرو چارسو نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ