فروش مغازهاصفهان/کاشان

قیمت:950,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۲متر مربع نام منطقه/خیابان:امیرکبیر نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ