باغ با موقعیت رستوران تهرانتهران/تهران

قیمت:50,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۵۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:۲۲ نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:بنجاق