فروش زمین 400 متری در جاده چالوسالبرز/کرج

قیمت:9,200,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:400متر مربع نام منطقه/خیابان:58 کیلومتری جاده چالوس نوع کاربری:سایر نوع سند:منگوله دار