5 هکتار زمین کشاورزی و لوکیشن بنای سنتی جمکرانقم/قم

قیمت:43,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:56080متر مربع نام منطقه/خیابان:بعد از جمکزان نوع کاربری:کشاورزی نوع سند:تک برگ