زمین ماسولهگیلان/ماسال

قیمت:6,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۲۱متر مربع نام منطقه/خیابان:ماسوله نوع کاربری:تجاری نوع سند:شش دانگ