زمین مسکونی 216 متر در بابلکنارمازندران/بابل

قیمت:1,339,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:216متر مربع نام منطقه/خیابان:بابلکنار نوع کاربری:مسکونی نوع سند:سایر