باغ و اصطبل کرمانشاهکرمانشاه/کرمانشاه

قیمت:22,000,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:جاده بیستون نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ