زمین هزار متری خانه باغ سیاه بید کرمانشاهکرمانشاه/کرمانشاه

قیمت:4,560,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۰۰۰متر مربع نام منطقه/خیابان:پشت فرودگاه امام نوع کاربری:مسکونی نوع سند:شش دانگ