خانه نقلیاصفهان/شهرضا

قیمت:750,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۱۸۰متر مربع نام منطقه/خیابان:پاسداران نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تک برگ