خانه دو طبقهتهران/تهران

قیمت:2,100,000,000تومان
برای
فروش
متراژ زمین:۳۱۰متر مربع نام منطقه/خیابان:باغ فیض نوع کاربری:مسکونی نوع سند:تفکیکی