هتل نوساز فروشیتهران/تهران

قیمت:0تومان
برای
فروش
متراژ زمین:1000متر مربع نام منطقه/خیابان:خیابان مفتح جنوبی نوع کاربری:سایر نوع سند:شش دانگ